Tjänster

Lingua Nordica

Förutom att jag har den tekniska kunskapen som krävs fokuserar jag även på textens kulturella särdrag med noggrann hänsyn till detaljer för att se till att texten är relevant för läsaren.

MINA TJÄNSTER

Samarbetet mellan företag i Sverige, Finland och Storbritannien har blivit allt livligare. Om ditt företag samarbetar med företag i andra länder vet du säkert redan att goda kommunikationsfärdigheter är av största betydelse för att ett företag ska vara framgångsrikt.

Översättning
Textredigering
Språkgranskning

Jag erbjuder översättnings-, textediterings- och språkgranskningstjänster på svenska, finska och engelska. Mina modersmål är både svenska och finska, och tack vare att jag både tagit två högskoleexamina i översättning och har bott flera år i Storbritannien kan jag även erbjuda översättningar av utmärkt kvalitet från svenska och finska till engelska.

Då jag översätter texter till engelska språkgranskas de alltid av en person med engelska som modersmål för att garantera kvaliteten.

JAG HAR SPECIALISERAT MIG I FÖLJANDE TEXTTYPER:

affärskommunikation
rapporter, föredrag, affärsplaner
offentlig förvaltning
pressmeddelanden, rapporter, artiklar
turism
Lapplandsresor, hotell, flygbolag
marknadsföring
webbsidor, produktbeskrivningar, reklam
utbildning
högskolor, studentkårer, ansökningar
teknologi
säkerhetsdatablad, handböcker, instruktioner

EXEMPEL PÅ TIDIGARE PROJEKT:

  • Ministerierapport om jämställdhet – 9500 ord
  • Affärsplan för IT-företag – 2200 ord
  • Webbplats om kulturmiljö – 4200 ord
  • Förbundsmötesdokument – 6000 ord
  • Ministerierapport om integration – 13 500 ord
  • Studenthandbok – 6700 ord
  • Turismwebbplats om Lappland – 7200 ord
  • Webbplats för hotell i Lappland – 11 200 ord
  • Säkerhetsdatablad – 17 000 ord
  • Användarhandbok – 26 200 ord

Jag är medlem i Institute for Translation and Interpreting och följer deras yrkesetiska kod (på engelska här)

Lingua Nordica följer Finlands översättar- och tolkförbunds Allmänna avtalsvillkor för översättningsarbete.

After you have typed in some text, hit ENTER to start searching...